Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Kod RWA

5353

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie oświadczenia.
2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10, pokój nr 6
tel. (46) 857-71-71 wew. 39, (46) 854-30-39

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia - 11,00 zł.

Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Radziejowice lub na rachunek bankowy tut. urzędu  nr konta: 76 9302 1014 3900 0909 2000 0010- równocześnie ze złożeniem wniosku.

Termin i sposób załatwienia

  1. Oświadczenie można złożyć do 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Po upływie tego terminu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska.
  3. Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w USC Radziejowice.
  4. W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego usc, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.
  5. W przypadku, gdy akt małżeństwa nie został sporządzony w USC Radziejowice oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa będzie możliwe po niezwłocznym wprowadzeniu aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego przez właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego.
  6. Dowodem rozwiązania małżeństwa może być również prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019r. poz.2086 ze zm.).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2016 00:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Strzemieczna
Ilość wyświetleń: 817
06 maja 2020 18:36 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych załącznika.
06 maja 2020 18:36 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
06 maja 2020 18:35 (Sławomir Janicki) - Usunięcie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany