Zgłoszenie przydomowej instalacji do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Należy wypełnić formularz zgłoszenia i dołączyć mapę sytuacyjną z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 8

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie nie dłużej niż 7 dni

Podstawa prawna

art.3 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2016 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 1096
22 lipca 2019 09:21 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lipca 2019 09:19 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lipca 2019 09:18 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany