Zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę

Wymagane dokumenty

Należy wypełnić wniosek oraz dołączyć wymagane załączniki

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10

tel. (0-46) 854-30-30 okienko kasowe

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie nie dłużej 7 dni

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2016 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 359
30 maja 2018 11:21 Jarosław Sumiński - Dodanie załącznika.
30 maja 2018 11:21 Jarosław Sumiński - Usunięcie załącznika.
02 sierpnia 2016 14:27 Edyta Świderska - Aktualizacja danych sprawy.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany