Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  2. Plan sytuacyjny z naniesieniem proponowanej lokalizacji zjazdu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice

Opłaty

Opłata skarbowa

1.Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu  nie  podlega opłacie skarbowej  jeśli budowa zjazdu  związana jest z budownictwem mieszkaniowym na podstawie  art. 2 ust. 1 pk t 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o  opłacie skarbowej (Dz.U. z2006r. Nr 225, poz. 1635).

2.Zezwolenie na lokalizację zjazdu  podlega opłacie  skarbowej  wys. 82,00zł  na podstawie  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o  opłacie skarbowej (Dz.U. z2006r. Nr 225, poz. 1635)  (część III  ust.44 ,  pkt 2 , zał. do ustawy)

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

art. 29 ust. 1,3,4 i 5  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Z 2007r  Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) , art. 104 Kpa

Inne informacje

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1034
28 czerwca 2019 11:54 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
05 czerwca 2019 14:23 (Sławomir Janicki) - Usunięcie załącznika.
05 czerwca 2019 14:23 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany