Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  2. Kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z projektem podziału lub kopia projektu zagospodarowania działki
  3. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument stwierdzający prawo własności np. wyciąg z księgi wieczystej, kopia aktu notarialnego, kopia aktu własności ziemi

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice

Opłaty

1. od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego – nie pobiera się

2. od zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego – 17,00zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

Art. 47a  ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity  Dz. U. Z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1543
28 czerwca 2019 11:42 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
28 czerwca 2019 11:41 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
08 czerwca 2018 08:13 (Jarosław Sumiński) - Dodanie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany