Nadanie numeru porządkowego

Wymagane dokumenty

  1. 1.       Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  2. 2.       kopia mapy;  zasadniczej, ewidencyjnej z projektem podziału  lub kopia projektu zagospodarowania działki
  3. 3.       wypis z rejestru gruntów lub inny dokument stwierdzający prawo własności np. wyciąg z księgi wieczystej, kopia aktu notarialnego, kopia aktu własności ziemi

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice

Opłaty

1. od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego – nie pobiera się

2. od zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego – 17,00zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

Art. 47a  ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity  Dz. U. Z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 811
08 czerwca 2018 08:13 Jarosław Sumiński - Dodanie załącznika.
08 czerwca 2018 08:13 Jarosław Sumiński - Usunięcie załącznika.
08 czerwca 2018 08:13 Jarosław Sumiński - Usunięcie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany