Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia nie związanego z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zezwolenie na lokalizację urządzenia nie związanego z gospodarką drogową   i potrzebami ruchu drogowego
  2. Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją urządzenia  sporządzony na kopii mapy  zasadniczej-2 egz.
  3. Techniczne warunki przyłączenia projektowanego przyłącza wystawione przez zarządcę istniejącej sieci.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

art. 39 ust. 3, 3a, art. 40 ust. 1,2 pkt 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Z 2007r  Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) , art. 104 Kpa

Tryb odwoławczy

Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia.

Inne informacje

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 08:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 990
28 czerwca 2019 12:33 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
05 czerwca 2019 14:26 (Sławomir Janicki) - Usunięcie załącznika.
05 czerwca 2019 14:26 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany