Pozwolenie o zajęciu pasa drogowego. Decyzja o zajęciu pasa drogowego.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zajęcie pasa drogowego

Załączniki:

-projekt techniczny z decyzją Z.U.D.P. i pozwoleniem na budowę. 1)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10

tel. (0-46)  857-71-71

Opłaty

Opłata wynikająca z wyliczeń stosowanych przy zajęciu pasa drogowego (zmienna)

Termin i sposób załatwienia

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Radziejowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Inne informacje

1) Projekt techniczny z decyzja Z.U.D.P. i pozwoleniem na budowę jest wymagany wówczas, gdy istnieje potrzeba do jego wydania – regulują to przepisy o prawie budowlanym.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 08:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 818
06 czerwca 2019 13:53 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
06 czerwca 2019 13:51 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
02 sierpnia 2016 14:02 (Edyta Świderska) - Aktualizacja danych sprawy.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany