Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawiera:

  1. 1.      Oznaczenie przedsiębiorcy
  2. 2.      Numer w rejestrze przedsiębiorstw lub w ewidencji działalności gospodarczej.
  3. 3.      Przedmiot działalności gospodarczej
  4. 4.      Adres punktu sprzedaży
  5. 5.      Adres punktu składowania napojów alkoholowych

 

Do wniosku należy załączyć:

a)      Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

b)      Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu

c)      Pisemna zgoda właściciela lub zarządcy budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

d)      Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10

tel. (0-46) 857-71-71 pok. nr 6

Opłaty

  • 525 zł za sprzedaż piwa
  • 525 zł za sprzedaż wina
  • 2100 zł za sprzedaż wódki

Jednakowa opłata obowiązuje za zezwolenia dla sklepów i gastronomii

Termin i sposób załatwienia

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Inne informacje

Formularz wniosku nie jest obowiązkowy natomiast obowiązkowe jest podanie danych w nim zawartych

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 541
02 sierpnia 2016 14:01 Edyta Świderska - Aktualizacja danych sprawy.
29 lutego 2016 08:37 Administrator - Dodanie załącznika.
29 lutego 2016 08:37 Administrator - Dodanie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany