Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawiera:

1. Oznaczenie przedsiębiorcy
2. Numer w rejestrze przedsiębiorstw lub w ewidencji działalności gospodarczej.
3. Przedmiot działalności gospodarczej
4. Adres punktu sprzedaży
5. Adres punktu składowania napojów alkoholowych

 

Do wniosku należy załączyć:

a)      Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

b)      Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu

c)      Pisemna zgoda właściciela lub zarządcy budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

d)      Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
pok. nr 6

Opłaty

  • 525 zł za sprzedaż piwa
  • 525 zł za sprzedaż wina
  • 2100 zł za sprzedaż wódki

Jednakowa opłata obowiązuje za zezwolenia dla sklepów i gastronomii

Termin i sposób załatwienia

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Inne informacje

Formularz wniosku nie jest obowiązkowy natomiast obowiązkowe jest podanie danych w nim zawartych

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 808
22 lipca 2019 09:13 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lipca 2019 09:09 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
22 lipca 2019 09:09 (Sławomir Janicki) - Usunięcie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany