Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.

Kod RWA

5353

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego 

2) oryginalny dokument stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

3) do wglądu dokument stwierdzający tożsamość

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10, pokój nr 6 (parter)
tel. (46) 857-71-71 wew. 39, (46) 854-30-39

Opłaty

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji - 50 zł

Termin i sposób załatwienia

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi sie do rejestru stanu cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2018 r. poz. 2224 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U.z 2019 r. poz.1000 ze zm.).

Inne informacje

Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, uwzględniając tylko te dane, które przewiduje prawo polskie. Akt, który nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie ma zmniejszoną moc dowodową. Taki akt może być uzupełniony lub sprostowany na wniosek strony.

Nie można transkrybować dokumentu, który budzi wątpliwości co do jego autentyczności (zawiera poprawki, jest zniszczony).

 

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 08:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1009
06 maja 2020 18:53 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
06 maja 2020 18:52 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
06 maja 2020 18:52 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany