Rejestr zmian

24 lipca 2018 09:20 26 dni temu

Zakładki: Rok 2018

Zmiana treści zakładki.

Autor: Jarosław Sumiński

24 lipca 2018 09:20 26 dni temu

Zakładki: Rok 2018

Zmiana treści zakładki.

Autor: Jarosław Sumiński

24 lipca 2018 09:20 26 dni temu

Zakładki: Rok 2018

Zmiana treści zakładki.

Autor: Jarosław Sumiński

20 lipca 2018 12:44 1 miesiąc temu

Projekty uchwał: Sesja LVII

Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_rg_w_sprawie_ustalenia_wynagrodzenia_wojta_gminy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Małgorzata Strzemieczna

20 lipca 2018 12:43 1 miesiąc temu

Projekty uchwał: Sesja LVII

Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Małgorzata Strzemieczna

20 lipca 2018 12:40 1 miesiąc temu

Aktualności: Zawiadomienie o LVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Radziejowice

Dodanie załącznika [termin_i_tematyka_posiedzenia_lvii_sesji_vii_kadencji_rady_gminy_radz iejowice.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Małgorzata Strzemieczna

20 lipca 2018 12:39 1 miesiąc temu

20 lipca 2018 12:38 1 miesiąc temu

Aktualności: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty,Kultury,Zdrowia i Opieki Społecznej,Porzadku Publicznego;Komisji Budżetu,Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego;Komisji Rolnictwa,Ochrony Środowiska,...

Dodanie załącznika [termin_i_tematyka_posiedzenia_komisji_oswiatykulturyzdrowia_i_opieki_ spolecznejporzadku_publicznego_komisji_budzetumienia_komunalnego_i_roz woju_gospodarczego_komisji_rolnictwaochrony_srodowiskahandlu_i_uslug_k omisji_rewizyjne.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Małgorzata Strzemieczna

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 38580
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany