Komisja Rewizyjna Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, wykonuje także inne zadania zlecone przez Radę Gminy w zakresie kontroli.

Skład

Przewodniczący (zrezygnował)

Z-ca Przewodniczącego

Członek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2016 18:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 19868
27 lutego 2020 12:51 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych członka komisji: Przewodniczący (zrezygnował).
27 lutego 2020 12:49 (Sławomir Janicki) - Usunięcie członka komisji.
27 lutego 2020 12:49 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany