Komisja Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Komisja Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego
1. Opiniowanie planów budżetu gminy;
2. Zatwierdzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy;
3. Opiniowanie spraw dotyczących mienia komunalnego;
4. Opiniowania założeń polityki gospodarczej gminy;
5. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw oraz projektów uchwał przekazywanych przez Wójta i Radę;
6. Podejmowanie rozstrzygnięć w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie;

Skład

Przewodniczący

Z-ca Przewodniczącego

Członek

Członek

Członek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2016 18:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 25634
03 września 2020 08:43 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja informacji.
03 września 2020 08:42 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja informacji.
02 lipca 2020 14:53 (Sławomir Janicki) - Dodanie członka komisji: Członek.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany