Aktualności

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 10.06.2019r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: 1. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za rok 2018 i wniosek w sprawie udzielenia...

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego, które odbędzie się w dniu 10.06.2019r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: 1. Dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy za...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany