Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

ul. Kubickiego 3

96-325 Radziejowice

Telefon

(46) 857 71 22

Stanowiska

Kierownik

Pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: Monika Karpiniuk
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:45 do 15:45
Uchwała Nr VIII/34/90 z dnia 08.02.1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach
Uchwała Nr XXVII/159/2009 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziejowicach.

Ośrodek zakresem swego działania obejmuje teren gminy Radziejowice, wykonując zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy m.in.:

- udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych) w miejscu zamieszkania,
- pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym,
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- praca socjalna,
- sprawienie pogrzebu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2016 18:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3044
17 września 2019 08:13 (Sławomir Janicki) - Dodanie stanowiska: Pracownik socjalny.
11 czerwca 2019 13:43 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych jednostki.
11 czerwca 2019 13:42 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych jednostki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany