Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

ul. Kubickiego 3

96-325 Radziejowice

Telefon

(46) 857 71 22

Stanowiska

Kierownik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: Monika Karpiniuk
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:45 do 15:45
Uchwała Nr VIII/34/90 z dnia 08.02.1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzierjowicach
Uchwała Nr XXVII/159/2009 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziejowicach


Ośrodek zakresem swego działania obejmuje teren gminy Radziejowice, wykonując zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy m.in.:

udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych) w miejscu zamieszkania
pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym
udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
praca socjalna
sprawienie pogrzebu

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2016 18:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2366
17 lutego 2016 18:14 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
17 lutego 2016 18:13 Administrator - Dodanie stanowiska: Kierownik.
17 lutego 2016 18:13 Administrator - Utworzenie jednostki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany