Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach

Adres

ul. Sienkiewicza 6

Telefon

(46) 857-71-50

E-mail

Stanowiska

Kierownik

Gminna Biblioteka Publiczna

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - piątek w godzinach 11:00 - 18:00

sobota 11-15

Kierownik – Barbara Draniak (zatrudniona na czas nieokreślony)

Uchwała nr XXXIX/194/2006 Rady Gminy Radziejowice z dnia 07.06.2006 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
Dostarczanie wiedzy ogólnej za pośrednictwem zgromadzonych zbiorów ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz prowadzenie działalności informacyjno-dokumentacyjnej dotyczącej środowiska, w którym Biblioteka działa,
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
Upowszechnianie czytelnictwa.
Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, współpraca z systemami informacyjnymi oraz przysposobienie użytkowników do umiejętności korzystania i wyszukiwania informacji z różnych źródeł.
Współpraca z innymi bibliotekami publicznymi, z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami, w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.
Wspomaganie w kształceniu ogólnym i zawodowym poprzez udostępnianie materiałów bibliotecznych i prowadzenie działalności dydaktycznej w różnych formach.
Upowszechnianie kultury, organizowanie własnych imprez kulturalnych oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
Służenie kulturalnej rozrywce użytkowników przez wspomaganie swobodnego korzystania ze zgromadzonych materiałów bibliotecznych.
Popularyzowanie zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym przez własne działania (wystawy, konkursy, itp.) i za pośrednictwem środków masowego przekazu (radio, prasa i inne).

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2016 18:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1221
25 czerwca 2019 14:53 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych jednostki. Dodanie adresu strony www
17 lutego 2016 18:16 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
17 lutego 2016 18:16 (Administrator) - Dodanie stanowiska: Kierownik.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany