Deklaracja dostępności

Gmina Radziejowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.radziejowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2015-12-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-29
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-01-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Jarosław Sumiński , adres e-mail: urzad@radziejowice.pl , telefon: 46 857 7171.

Informacja zwrotna

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2020 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 259
07 lutego 2020 09:26 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
29 stycznia 2020 11:10 (Jarosław Sumiński) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
29 stycznia 2020 10:46 (Jarosław Sumiński) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany