Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

K A R T A    I N F O R M A C Y J N A

 

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10  96-325 Radziejowice

tel. +48 (46) 857-71-71  fax +48 (46) 857-71-20, e-mail: urzad@radziejowice.pl

czynny: poniedziałek 7:45 – 17:00 wtorek – czwartek 7:45 – 15:45 piątek 7:45 – 14:30

Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Podstawa Prawna

 

art. 29 ust. 1,3,4 i 5  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Z 2007r  Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) , art. 104 Kpa

  1. 1.        

 Wymagane dokumenty

 

  1. 1.       Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

 

  1. 2.       Plan sytuacyjny z naniesieniem proponowanej lokalizacji zjazdu.

.

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice

 

 Jednostka odpowiedzialna

 

Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa

 

1.Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu  nie  podlega opłacie skarbowej  jeśli budowa zjazdu  związana jest z budownictwem mieszkaniowym na podstawie  art. 2 ust. 1 pk t 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o  opłacie skarbowej (Dz.U. z2006r. Nr 225, poz. 1635).

2.Zezwolenie na lokalizację zjazdu  podlega opłacie  skarbowej  wys. 82,00zł  na podstawie  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o  opłacie skarbowej (Dz.U. z2006r. Nr 225, poz. 1635)  (część III  ust.44 ,  pkt 2 , zał. do ustawy)

 

 

Uwagi

 

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2016 09:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 399
18 lutego 2016 09:04 Administrator - Zmiana treści zakładki.
18 lutego 2016 09:03 Administrator - Zmiana treści zakładki.
18 lutego 2016 09:03 Administrator - Dodanie nowej zakładki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany