Nadanie numeru porządkowego

K A R T A    I N F O R M A C Y J N A

 

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10  96-325 Radziejowice

tel. +48 (46) 857-71-71  fax +48 (46) 857-71-20, e-mail: urzad@radziejowice.pl

czynny: poniedziałek 7:45 – 17:00 wtorek – czwartek 7:45 – 15:45 piątek 7:45 – 14:30

Nadanie numeru porządkowego

Podstawa Prawna

 

Art. 47a  ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity  Dz. U. Z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

Wymagane dokumenty

  1. 1.       Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  2. 2.       kopia mapy;  zasadniczej, ewidencyjnej z projektem podziału  lub kopia projektu zagospodarowania działki
  3. 3.       wypis z rejestru gruntów lub inny dokument stwierdzający prawo własności np. wyciąg z księgi wieczystej, kopia aktu notarialnego, kopia aktu własności ziemi

 

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice

 

 Jednostka odpowiedzialna

 

Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej

 

Opłaty

 

1. od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego – nie pobiera się

2. od zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego – 17,00zł

 

 

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje

Uwagi

 

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2016 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 686
26 października 2017 08:27 Jarosław Sumiński - Zmiana treści zakładki.
26 października 2017 08:16 Jarosław Sumiński - Zmiana treści zakładki.
18 lutego 2016 09:01 Administrator - Zmiana treści zakładki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany