Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia nie związanego z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego

K A R T A    I N F O R M A C Y J N A

 

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10  96-325 Radziejowice

tel. +48 (46) 857-71-71  fax +48 (46) 857-71-20, e-mail: urzad@radziejowice.pl

czynny: poniedziałek 7:45 – 17:00 wtorek – czwartek 7:45 – 15:45 piątek 7:45 – 14:30

Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia nie związanego z gospodarką drogową   i potrzebami ruchu drogowego

 

Podstawa Prawna

 

art. 39 ust. 3, 3a, art. 40 ust. 1,2 pkt 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Z 2007r  Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) , art. 104 Kpa

  1. 1.        

 Wymagane dokumenty

  1. 1.       Wniosek o zezwolenie na lokalizację urządzenia nie związanego z gospodarką drogową   i potrzebami ruchu drogowego
  2. 2.       Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją urządzenia  sporządzony na kopii mapy  zasadniczej-2 egz.
  3. 2.       Techniczne warunki przyłączenia projektowanego przyłącza wystawione przez zarządcę istniejącej sieci.

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice

 

 Jednostka odpowiedzialna

 

Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej

 

Opłaty

 

1.  nie pobiera się

 

Tryb odwoławczy

 

Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Warszawie ,

za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia.

 

 

Uwagi

 

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2016 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 430
18 lutego 2016 08:52 Administrator - Zmiana treści zakładki.
18 lutego 2016 08:51 Administrator - Zmiana treści zakładki.
18 lutego 2016 08:51 Administrator - Dodanie nowej zakładki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany