Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i USC

 

REFERAT ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH I USC

 

Małgorzata Strzemieczna

- Kierownik Referatu tel.(46) 8543039
- Kierownik USC
pok. nr 6, tel. (46) 8577171 wew. 39 lub (46) 8543039

Emilia Ścisłowska- Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,

Zastępca Kierownika USC
pok. nr 6, tel. (46) 8577171 wew. 39 lub (46) 8543039

 

Anna Chadryś – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

pok. nr 16, tel. (46) 8577171 wew. 22  lub (46) 8543022

 

Justyna Klimaszewska – Inspektor ds. obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego

pok. nr 10, tel. (46) 8577171 wew. 20 lub (46) 854302


Jarosław Sumiński - Informatyk

pok. nr 13, tel. (46) 8577171 wew. 37 lub (46) 8543037

Anna Szlaga - podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
pok. nr 2, tel. (46) 8577171 wew. 31 lub (46) 8543031


Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich i USC realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 • dokumentacji dot. zatrudnienia pracowników Urzędu i kierowników jednostek podległych gminie,
 • spraw dotyczących szkoleń pracowników,
 • spraw związanych z praktykami i stażami,
 • przygotowywania dokumentacji na wyłanianie kandydatów do zatrudnienia w drodze konkursów.
 • zapewnienia ochrony informacji niejawnych,
 • urzędu stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk,
 • ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
 • stałego rejestru wyborców
 • poświadczenia pozostawania przy życiu
 • obsługi Rady Gminy,
 • obsługi organizacyjno-technicznej wyborów wójta, parlamentarnych, samorządowych oraz referendów,
 • obsługi organizacyjno-technicznej wyborów sołtysów i rad sołeckich,
 • prowadzenia rejestru zarządzeń Wójta,
 • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów ławników,
 • prowadzenia spraw zbiórek i zgromadzeń publicznych,
 • sprawy obronne i obrony cywilnej,
 • reagowania kryzysowego,
 • spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
 • prowadzenia spraw informatyzacji w Urzędzie,
 • obsługi organizacyjno-technicznej gabinetu Wójta,
 • prowadzenie i aktualizacja materiałów informacyjnych
 • rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • nadzoru nad załatwianiem skarg i wniosków w Urzędzie,
 • bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
 • prowadzenia spraw w zakresie archiwum zakładowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2016 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1646
07 marca 2019 10:57 Jarosław Sumiński - Zmiana treści zakładki.
11 stycznia 2019 13:36 Małgorzata Strzemieczna - Zmiana treści zakładki.
11 stycznia 2019 13:35 Małgorzata Strzemieczna - Zmiana treści zakładki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany