Referat Finansów

Kierownik Referatu Finansów - Marlena Górniewska

 

I piętro pok. 15

tel. 0-46 857-71-71 , wew. 33; 530-416-634

 

Referat obejmuje:

 

- skarbnik pok. 15, tel. ( 0-46 ) 857-71-20 wew.33 lub 46 854-30-33

 

- sprawy podatkowe pok. 14 tel. (0-46) 857-71-71 wew. 23; 530-416-651 lub 46 854-30-23

 

- księgowość podatkowa, środki transportu pok. 13 tel. (0-46) 857-71-71 wew. 35 lub 46 854-30-35

 

– zastępca Skarbnika Gminy pok. nr 13 tel. 46 857-71-71 wew. 35 lub 46 854-30-35

 

Do zakresu działania Referatu Finansowego należy prowadzenie spraw budżetu gminy, spraw podatkowych, socjalnych a w szczególności:

 

1) w zakresie budżetu:

 

         * opracowanie projektu budżetu gminy;

 

         * przygotowywanie projektów zmian w budżecie gminy;

 

         * sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową w podległych gminie

 

         jednostkach organizacyjnych;

 

         * sporządzanie okresowych sprawozdań i informacji z wykonania i realizacji

 

         budżetu gminy;

 

         * prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

2) w zakresie spraw podatkowych:

 

         * przygotowanie projektów uchwał w zakresie podatków lokalnych;

 

         * wymiar podatku rolnego i podatku od nieruchomości oraz ewidencja wpłat

 

         wszystkich podatków, opłat lokalnych i czynszów;

 

         * wydawanie decyzji o zwolnieniu z podatku rolnego i decyzji o umorzenie

 

         podatków i przesunięciach terminów płatności;

 

         * egzekucja niezrealizowanych należności;

 

         * wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;

 

3)  Obsługa kasowo-kancelaryjna ;

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2016 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1993
15 kwietnia 2019 14:04 Jarosław Sumiński - Zmiana treści zakładki.
05 kwietnia 2018 09:35 Jarosław Sumiński - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2018 09:45 Jarosław Sumiński - Zmiana treści zakładki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany