Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2019 21:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Kaniewska
Ilość wyświetleń: 89
16 kwietnia 2019 22:01 Hanna Kaniewska - Zmiana treści zakładki.
15 kwietnia 2019 21:50 Hanna Kaniewska - Dodanie nowej zakładki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany