Zbiorniki bezodpływowe - nieczystości ciekłe

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 z póź.zm.) – Gminy prowadzą ewidencję:

  1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy mieszkańców Gminy Radziejowice  do wypełnienia „Ankiety dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radziejowice – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych”. Na podstawie zgłoszenia Gmina sporządza wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Ankietę można pobrać na stronie internetowej gminy link:  

http://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47046/cms/szablony/10503/pliki/ankieta_ewidencja_zbiornikow.pdf

w Urzędzie Gminy lub u sołtysa swojego sołectwa.

Następnie, wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy Radziejowice, u sołtysa swojego sołectwa lub wysłać skan na adres e-mail: urzad@radziejowice.pl

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2017 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Kaniewska
Ilość wyświetleń: 325
15 września 2017 08:13 Hanna Kaniewska - Zmiana treści zakładki.
20 czerwca 2017 10:02 Hanna Kaniewska - Zmiana treści zakładki.
20 czerwca 2017 10:01 Hanna Kaniewska - Zmiana treści zakładki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany